Search     Ancestors     Map     Descendants     Load Gedcom file

Descendants

1 Robert Reid Born: ABT 1775 Thochray, Little Dunkeld, Perthshire

    2 B Reid

       Spouse: J Stalker    Marriage:

    2 J Reid

       Spouse: I McWatters    Marriage:

     3 Peter Reid Born: 8 OCT 1829 Govan, Glasgow Died: 6 DEC 1912 Passaic, New Jersey

        Spouse: J Watson    Marriage:

    2 H Reid

    2 N Reid

    2 J Reid

    2 R Reid